Hyttetomter

Kviknehytta AS samarbeider med flere grunneiere i vårt nærmiljø, og vi kan selge nøkkelferdig løsning hytteløsninger, eller «halvfabrikata» som gir deg mulighet for å gjøre deler av byggeprosessen selv. Hytte velger du fra våre kataloger, eller tegner selv. Vi bygger din hyttedrøm.

Kvikne er ei langstrakt bygd som ligger på nordsiden av vannskillet mellom Østerdalen og Trøndelag. Kvikne er snøsikkert og byr på rike muligheter for friluftsaktiviteter i alle årstider. I bygda finnes mer enn 70 fiskevann samt fiskerike elver. På østsiden av dalføret ligger Forelhogna, og på vestsiden finner vi Knudshø; begge områder kjent for sine villreinstammer.

Ønskes ytterligere informasjon om bygda og dens aktiviteter – sjekk bygdas egen infokanal www.kvikne.no

Røstvangen Hyttefelt

Ligger i et stille og fredelig, men sentralt område på Stubsjøens vestside. Feltet består av totalt 28 fullstandard tomter. Her er det hytter klare for salg. For ytterligere informasjon om feltet se www.rostvanglia.no eller deres Facebookside: Røstvanglia hyttegrend

Kontakt: Sigurd Stølan 472 34 027

Moenfeltet Hyttefelt 

Hyttefelt med 18 tomter, ligger med storslått utsikt i alle himmelretninger. Et ypperlig utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv. Ved innkjøring til feltet ved Solvang grendehus, står en informasjonstavle med ytterligere informasjon om feltet. Les mer på deres Facebook-side: Moen hyttefelt 

Ta gjerne kontakt med følgende grunneiere for mer informasjon:

Kjetil Moen 920 21 162

Geir Atle Bobakk 906 89 111

Tørresvangen Hyttefelt

Hyttefelt med 23 nye tomter, samt muligheter for oppgradering på eksisterende tomter. Feltet ligger på Kvikneskogen, Tynset, i et attraktivt hytteområde.

Ta kontakt med Marianne Rønning på telefon 952 75 102 for mer informasjon.

Helgesgård Hyttefelt

Sentralt, men allikevel adskilt beliggende hyttefelt på Yset. Feltet består per i dag av totalt 13 fullstandard hyttetomter. Feltet er sentralt i forhold til de fleste av bygdas fasiliteter. Her er mulighet for tilknytning til kommunalt vann og avløp.
Les mer på deres hjemmeside: Helgesgård hyttefelt

Kontakt grunneier: Hans Ivar Odden 415 66 730

Frankhagen Hyttefelt

Hyttefeltet består av i alt 9 tomter, hvorav 2 er bebygd. Feltet er beliggende i øvre del av Grøtliveien, sentrumsnært og med god utsikt. Feltet er fullstandard og tilrettelagt for vann og kloakk.

Ta kontakt med Paul Brandvold 907 38 786 for mer informasjon.

Kvennbekken Hyttefelt

Beliggende på Yset, Kvikne. Fortetting i eksisterende felt med 11 nye tomter. Allerede noen solgt. Dette er et populært område med oppkjørte skispor rett gjennom feltet. Solrike tomter.

Kontaktpersoner på dette feltet er.

Arne Nymoen 908 36 231

Hestehagen Hyttefelt

Hyttefeltet ligger på østsida av Yset, med opparbeidet vei fra Plasseterveien. Felles parkeringsplass inne i området, og strøm på flere punkter. Fordelen med dette feltet er at det er kort vei både til sentrum og til fjells, samt at det er mindre værhardt enn områdene lenger opp mot fjellet.

Kontakt: Arne Nymoen 908 36 231

Krullhaugen Boligfelt

Kombinert felt for fritids- og boligbygging. Ligger i sentrum med nærhet til Kvikne Fjellhotell, lysløype, butikk og bensinstasjon. Gangavstand også til skole/barnehage med idrettshall og treningssenter. Feltet eies av Tynset kommune. Vann, avløp og fibertilkobling er tilgjengelig.

Kontakt: Tynset kommune 62 48 50 00

Felt under utvikling

Støa, Estensmoen og Orkelbogen: Beliggende i nærområdet til Orkelbogen friluftssenter. Fortetting i eksisterende felt. 41 nye tomter?

Kontakt: Lilliann Nordmoen 916 67 870