Kviknehytta bygger nytt kontorbygg for Visbook!

Kvikne hytta har fått oppdraget med å bygge nytt kontorbygg for Visbook. Byggherre er Kvikne Eiendom AS, som er et lokalt eiendomsselskap.

Bygget blir på ca 650m2 og byggestart blir ca 1. mars 2019, med ferdigstillelse ca 1. april 2020. Det blir en hektisk byggeperiode for oss, men vi gleder oss!

Visbook bygget skal bygges vis a vis «hotellet»